O nama

Nedovoljan stepen digitalizacije koči rast privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Unatoč brzom tempu rasta IKT industrije, domaća ekonomija ne uspijeva iskoristiti nove tehnologije i inovacije za jačanje konkurentnosti i povećanje proizvodnje. Pandemija COVID-19 ukazala je na neophodnost ubrzane digitalne transformacije u svim granama industrije, a digitalizacija poslovanja opravdano se smatra pokretačem promjena, nudeći nove izglede za rast.

I pored svog značaja za ekonomiju, digitalizacija nema istaknuto mjesto u relevantnim dokumentima koji definiraju politike i strateške smjernice za razvoj. Saradnja između rastućeg IKT sektora i drugih industrija je na relativno niskom nivou. Ograničene su i usluge i proizvodi za podršku poslovanju, što je posebno izraženo u oblasti podrške digitalizaciji poslovanja i drugim poslovnim inovacijama.

UNDP DigitalBIZ projekat predviđa pružanje podrške institucionalnim partnerima te a posebno pružateljima usluga za razvoj poslovanja (npr. privredne komore, razvojne agencije, inovacijski centri, tehnološki parkovi itd.) u stvaranju povoljnog okruženja za razvoj digitalne ekonomije odnosno povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta i sektora, kao i ubrzanje ukupnog ekonomskog rasta kroz digitalne inovacije.

Aktivnosti DigitalBIZ projekta

Politike i institucionalni partneri

DigitalBIZ projekat pruža podršku za digitalnu transformaciju privrede kroz potrebne politike i regulatorne izmjene, razvoj kapaciteta, kao i razvoj infrastrukture za prenos tehnologije i poticanje inovacija.

Pružatelji usluga za razvoj poslovanja, mikro, mala i srednja preduzeća

DigitalBIZ projekat provodi procjenu digitalne performanse i spremnosti preduzeća putem online alata „Digitalni puls“. DigitalBIZ projekat predviđa saradnju s pružateljima usluga za razvoj poslovanja kako bi te organizacije unaprijedile svoju ponudu usluga za digitalizaciju poslovanja na bazi identificiranih nedostataka u digitalnim kapacitetima preduzeća u Bosni i Hercegovini. U konačnici, DigitalBIZ planira primijeniti mjere podrške za digitalizaciju mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući obuku i mentorstvo, te pružanje poticaja u cilju digitalne transformacije njihovog poslovanja.

Digitalni puls

Digitalni puls je baziran na upitniku koji je 2018. godine razvila Trgovinska komora Luksemburga u okviru nacionalnog Digital Luxembourg projekta, čiji cilj je digitalizacija ekonomije ove zemlje. Poslovne oblasti za procjenu, pitanja i odgovori, sistem ocjenjivanja i kategorije digitalnih profila su prevedeni, revidirani i prilagođeni potrebi mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. UNDP je razvio online platformu www.digitalnaekonomija.ba čiji glavni sadržaj trenutno je Digitalni puls - alat za samo-procjenu digitalne zrelosti bosanskohercegovačkih kompanija. Na osnovu podnesenih odgovora, sistem kreira set osnovnih preporuka za digitalnu transformaciju kompanija.